Co je to advokátní úschova?

Jedná se o nástroj, pomocí něhož lze chránit jak prodávajícího tak kupujícího během právního převodu nemovitosti. Kromě advokátní úschovy lze zvolit i notářskou úschovu. Ta je však poměrně dražší. Třetí variantou je bankovní úschova, která je též finančně náročnější.

Názorný účel advokátní úschovy lze přiblížit v časové posloupnosti:

  1. Současně s podpisem kupní smlouvy probíhá podpis smlouvy o advokátní úschově
  2. Kupující pošle peníze do advokátní úschovy
  3. Advokát podá návrh na vklad nemovitosti do katastru nemovitostí
  4. Následuje ochranná lhůta 20ti dní během níž katastr nesmí provést vklad
  5. Do 30 dnů od podání návrh na vklad by měl katastrální úřad provést vklad vlastnictví
  6. Prodávající za pomoci realitního makléře předává nemovitost kupujícímu a podepisují si zápis o předání nemovitosti, v němž jsou zaznamenány případné připomínky jak prodávajícího, tak kupujícího
  7. Na základě zápisu o předání nemovitosti jsou peníze vyplaceny z advokátní úschovy na účet prodávajícímu

Je tedy patrné, že advokátní úschova je efektivní způsob, jak zajistit, že:

Kupující peníze opravdu má a že je nestihne do dokončení obchodu utratit.Pokud by vklad v katastru nemovitostí byl zamítnut, což se někdy stává například kvůli administrativním chybám, přechod vlastnických práv by nepřešel na nabyvatele. A pokud by prodávající již měl všechny peníze u sebe, nemusel by poskytnout patřičnou součinnost při opravování těchto administrativních chyb a mohlo by se stát, že nemovitost nikdy nebude přepsána na nového vlastníka. Prodávající by měl tedy nemovitost i peníze a velice těžko by se od něho nemovitost nebo peníze mohly vymáhat.

 

Autor článku: Markéta Mazancová